Doradzamy naszym klientom w zakresie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i wierzymy, że lekarze weterynarii powinni nadzorować decyzje o ich podawaniu.

Odpowiedzialne stosowanie obejmuje, naszym zdaniem, następujące kroki:

 • Rozpoznanie choroby lub zakażenia
 • Wybór antybiotyku, który jest najodpowiedniejszy dla danego zwierzęcia i choroby wywołanej przez bakterie
 • Zastosowanie prawidłowej dawki, prawidłowej długości leczenia i prawidłowej drogi podania leku, zgodnie z zaleceniami producenta
 • U zwierząt hodowlanych, przestrzeganie okresu karencji po zakończeniu leczenia

Aby pomóc chronić te cenne zasoby, dokładamy wszelkich starań, aby pomagać naszym klientom, lekarzom weterynarii i hodowcom w zakresie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i z zaangażowaniem wspieramy dobre praktyki w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt i ludzi.

DLACZEGO MÓWIMY O ODPOWIEDZIALNYM STOSOWANIU ANTYBIOTYKÓW?

Obecnie mamy do czynienia z nabrzmiewającym problemem wynikającym z faktu, że zasób dostępnych antybiotyków dla ludzi i zwierząt staje się niewystarczający i nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z opornością bakterii. Wiele powiedziano już o wykorzystaniu antybiotyków w medycynie weterynaryjnej i komplikacjach związanych z ich stosowaniem w obliczu antybiotykooporności.

JEDNAK MUSIMY CHRONIĆ ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT, DLATEGO KIEDY ZWIERZĘTA CHORUJĄ NA SKUTEK INFEKCJI, MUSZĄ MIEĆ DOSTĘP DO ODPOWIEDNICH LEKÓW. CZY WIESZ?

Cały czas ogromne znaczenie dla społeczeństwa ma stosowanie antybiotyków u zwierząt, aby:

 • Chronić zdrowie i dobrostan zwierząt hodowlanych
 • Dostarczać konsumentom zdrowe, pełnowartościowe produkty żywnościowe
 • Leczyć zwierzęta i chronić rodziny przed pojawieniem się ognisk chorób zoonotycznych (które mogą się przenosić ze zwierząt na ludzi)
CO OZNACZA ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW?

Wraz z lekarzami weterynarii oraz federacją IFAH Europe Zoetis promuje, za pośrednictwem platformy EPRUMA, odpowiedzialne stosowanie antybiotyków u zwierząt, zgodnie z zasadą: „możliwie jak najmniej – tyle, ile potrzeba”.

IFAH: Międzynarodowa Federacja Zdrowia Zwierząt

EPRUMA: Międzynarodowa Platforma na Rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Produktów Leczniczych u Zwierząt

Stosowanie antybiotyków w odpowiedzialny sposób oznacza, że po ustaleniu rozpoznania lekarz weterynarii powinien przepisać najodpowiedniejszy dla danego zwierzęcia antybiotyk i określić jego prawidłową dawkę oraz prawidłową drogę podania, a także prawidłową długość terapii, a właściciel czy hodowca powinien przestrzegać zaleceń lekarza weterynarii.

CO ROBIMY? TO NIE TYLKO SŁOWA, ALE TEŻ DZIAŁANIA O ISTOTNYM ZNACZENIU.

Od 60 lat współpracujemy z lekarzami weterynarii, aby znajdować rozwiązania służące ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz życia rodzin, które troszczą się o te zwierzęta i żyją z nimi. Kiedy zwierzęta chorują, to – tak jak ludzie – zasługują na to, by je leczyć. Antybiotyki są elementem tych rozwiązań. Ponieważ stanowią cenny zasób, to – dla zachowania ich skuteczności na przyszłość – dzisiaj musimy stosować je odpowiedzialnie.

ZOETIS UZNAJE PRZESTRZEGANIE I POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ZA BARDZO WAŻNE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA WYKSZTAŁCANIA OPORNOŚCI PRZEZ BAKTERIE

ZOETIS Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM POSZUKUJE NOWYCH SPOSOBÓW ZWALCZANIA CHORÓB POPRZEZ:

 • Program na rzecz nowych antybiotyków, ukierunkowany na poszukiwania nowatorskich substancji czynnych, dzięki którym będzie można skutecznie leczyć choroby u zwierząt
 • Współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z weterynaryjnymi centrami doskonałości w zakresie nowych antybiotyków (konsorcjum EBRC)
 • Stałe rozwijanie strategii profilaktycznych poprzez programy szczepień i udoskonalanie metod diagnostycznych (przejęcie Synbiotics w 2011 roku)
 • Edukację i szkolenia
 • Program indywidualnej opieki nad świniami IPC (Individual Pig Care) – innowacyjny program wsparcia dla hodowców w zakresie stosowania przez nich antybiotyków u trzody chlewnej
 • Monitorowanie ognisk epidemicznych (Star-Idaz)
 • Długofalowe programy dokładnego monitorowania wrażliwości patogenów na antybiotyki u zwierząt hodowanych jako źródło żywności, jak również kontroli w ubojniach w kierunku obecności drobnoustrojów przenoszonych przez żywność (EASSA, CEESA ,VETPATH)
 • Opracowywanie norm zgodnie z wytycznymi CLSI do celów monitorowania występowania u patogenów zwierzęcych oporności na produkowane przez nas antybiotyki
 • Konsorcjum Prohealth, zrzeszające 22 ośrodki akademickie, organizacje branżowe i przedsiębiorstwa prywatne z 11 krajów, którego celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju nowoczesnej produkcji zwierzęcej

Dążąc do poprawy zdrowia zwierząt na całym świecie, Zoetis opracowuje leki na dziś i na jutro.