Polska

Rola NGF w bólu związanym z OA

Badania zidentyfikowały rolę nowego kluczowego mediatora bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) u ludzi, psów i kotów. U osobników dorosłych istotną rolę w sygnalizacji bólu odgrywa czynnik wzrostu nerwów (NGF). Zobacz materiał o nowo odkrytym mechanizmie działania czynnika wzrostu nerwów w bólu związanym z OA.
Inne źródła

Artykuł przeglądowy o przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciw czynnikowi wzrostu nerwów w kontroli bólu u psów i kotów.

Rolą czynnika wzrostu nerwów (NGF) w bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów jest przedmiotem badań od dwudziestu lat. W artykule przeglądowym dr. Enomoto autorzy dokonują przeglądu stanu wiedzy naukowej dotyczącej NGF oraz możliwości rozwoju nowych form terapii bólu, wykorzystujących ten nowo poznany szlak.

Przeczytaj opublikowany w tym samym czasopiśmie krótki przegląd stanu wiedzy naukowej, omówionej w podanym wyżej obszernym artykule.


Pomiar nasilenia bólu u psów i kotów za pomocą ustrukturyzowanej obserwacji behawioralnej.

Przeznaczony zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i właścicieli zwierząt, najnowszy artykuł przeglądowy dr. Reida omawia narzędzia dostępne do pomiaru bólu u psów i kotów na podstawie ich zmian w zachowaniu.

Webinaria

Obejrzyj nagrania z 2 wydarzeń WSAVA prowadzone przez prof. Duncana Lascellesa i sponsorowane przez Zoetis.

"Rozwój wiedzy o chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz potencjalne, innowacyjne terapie w leczeniu bólu OA u kotów i psów"

Prof. Lascelles to wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii małych zwierząt i leczenia bólu. Podczas webinariów omówił aspekty takie jak: prewalencja choroby zwyrodnieniowej stawów, sposoby jej diagnozowania i wpływ bólu OA na samopoczucie zwierzęcia. Ponadto zostały poruszone nowe tematy, m.in. czynnik wzrostu nerwów (NGF), jego rola w stawie ulegającym procesowi zwyrodnieniowemu, znaczenie zapalenia neurogennego i udział NGF w generowaniu przewlekłego bólu oraz potencjalne nowe metody terapii w leczeniu bólu osteoarthritis. Nagrania możesz obejrzeć na kanale YouTube WSAVA