Polska

Deccox

Deccox® Dekokwinat (60,0 g/kg)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Dekokwinat (60,0 g/kg).

  Zawiera również krzemionkę koloidalną (E 551b), rafinowany olej sojowy i śrutę pszenną.

 • Instrukcja stosowania:
  Deccox® jest przeznaczony do zapobiegania kokcydiozie wywołanej przez Eimeria spp.

  Do stosowania tylko u niżej wymienionych gatunków zwierząt

 • Zwroty określające środki ostrożności:

  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
  Palenie wzbronione.
  Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
  Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

  Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia:

  Może dochodzić do tworzenia się łatwopalnych pyłów.

  Instrukcja sporządzania paszy:

  Produkt powinien być dodawany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzaniem innej paszy/premiksu.

  Warunki przechowywania i trwałości:

  Przechowywać w chłodnym (najlepiej < 25°C), suchym miejscu, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Deccox® może być przechowywany przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Deccox® zachowuje trwałość do 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, jeżeli jest ona przechowywana w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.

  Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
  Brak.

 • Zoetis Belgium SA
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA
  aBE101766