Polska

Płodność bydła mlecznego

Oferowane przez Zoetis rozwiązania na rzecz płodności obejmują wyjątkowe wsparcie techniczne ze strony Zoetis dla hodowców bydła oraz asortyment produktów leczniczych.

JUŻ CZAS, ABY HODOWCY ZNÓW MIELI POD KONTROLĄ ROZRÓD SWOICH STAD 

Od lat obserwuje się w Polsce wyraźny spadek płodności krów w stadach bydła mlecznego – mniej krów ma ruję, zaciela się i donasza zdrową ciążę.

Inwestowanie w płodność swojego stada przynosi hodowcy wiele korzyści: 
 • Wzrost liczby ciąż;
 • Wzrost wydajności produkcyjnej stada; 
 • Więcej wolnego czasu na realizację innych celów. 
Priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości gospodarstwa hodowlanego i poprawa rentowności produkcji.

Kontrola cyklu rujowego krów oznacza wiele korzyści:

 • Wykrywanie rui jest ukierunkowane lub eliminowane;
 • Utrzymywanie krów w grupach technologicznych ułatwia sztuczną inseminację, wykonywanie badań na cielność oraz obserwację w okresie okołoporodowym;
 • Dostęp do buhajów zarodowych (w tym do nasienia seksowanego) i tworzenie linii żeńskich zdolnych do dostarczania własnych jałówek remontowych o lepszych cechach genetycznych;
 • Wyższa produkcja mleka dzięki zwiększeniu liczby dni produktywnych w szczycie laktacji.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE OPTYMALNEJ PŁODNOŚCI

1. Utrzymanie zdrowia stada
 • Program kontroli pasożytów należy przygotować odpowiednio wcześnie, aby uniknąć inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych i płucnych oraz motylicy.
 • Kontrola chorób zakaźnych, takich jak wirusowa biegunka bydła (BVD), zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR) i leptospiroza (zakażenia wywołane przez Leptospira Hardjo), ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dobrych wyników sztucznej inseminacji.
2. Odpowiednie pomieszczenia dla bydła
 • Posiadanie właściwie zaprojektowanych pomieszczeń dla bydła ma duże znaczenie, ponieważ przy różnych okazjach krowy będą musiały być zbierane w grupy, w ramach realizacji programu hodowlanego i w celu inseminacji. Idealnie byłoby mieć poskrom, który znacząco ułatwia wszystkie zabiegi.  
3. Zapewnienie równowagi energetycznej krowom w okresie przejściowym
 • Ważnym narzędziem dla hodowców bydła mlecznego jest ocena punktowa kondycji (Body Condition Scoring, BCS), gdyż pomaga zoptymalizować zdrowie, dobrostan i płodność krów, a jednocześnie zminimalizować problemy przy porodzie i koszty produkcji.
 • Docelowa wartość BCS dla bydła mlecznego wynosi w zasuszeniu 2,75-3 pkt., przy cieleniu 3,0-3,25 pkt., a przy zacielaniu minimum 2,75 pkt. Krowy z niższym BCS przy zacielaniu mają mniejszą płodność. Spadek BCS między wycieleniem a kolejnym zacieleniem musi być mniejszy niż 0,5 punktu¹.
4. Pierwiastki śladowe
 • Suplementacja – w razie potrzeby – pierwiastków śladowych, takich jak miedź, selen i jod, powinna odbywać się przed zacieleniem.
5. Postępowanie z jałówkami remontowymi
 • Dojrzałość płciowa jałówek zależy bardziej od wagi niż wieku. Aby uzyskać pierwsze wycielenie w wieku 24 miesięcy, należy wdrożyć takie postępowanie, żeby jałówki osiągnęły odpowiednią masę ciała (55-60% wagi krowy dorosłej) i by można je było zacielić w wieku 13,5 miesi. Aby jałówki mogły osiągnąć w tym wieku wskazaną wyżej masę ciała, pozwalającą na zacielenie, potrzebne jest, aby ich dzienne przyrosty wynosiły średnio 0,85 kg/dzień w całym okresie, począwszy od dnia narodzin².

GŁÓWNE TRENDY W ROZRODZIE KRÓW MLECZNYCH O NAJWIĘKSZYM WPŁYWIE NA CAŁKOWITĄ WYDAJNOŚĆ:

1. Mniej krów wykazuje objawy rui wtedy, kiedy powinny (w dniach laktacji 45-60).

Rozwiązanie: maksymalna synchronizacja rui w stadzie i/lub system wykrywania rui.

2. U mniejszej liczby krów stwierdza się ciążę po inseminacji.

Rozwiązanie: poprawa liczby skutecznych zacieleń.

Ponieważ nie da się nie zauważyć problemów wynikających z pogorszenia płodności w stadach krów, istnieje rosnąca potrzeba szybkiego podjęcia skutecznych działań zmierzających do rozwiązania tych problemów. Asortyment produktów Zoetis przeznaczonych do stosowania w przypadku problemów z płodnością obejmuje produkty umożliwiające sterowanie cyklem rujowym u krów, leki do stosowania w chorobach jajników i macicy oraz elastyczne protokoły hodowlane dla krów i jałówek z prawidłowymi bądź nieprawidłowymi cyklami rujowymi. Oferujemy także system do monitoringu stada Smartbow, który zapewnia wiarygodne wykrywanie rui.

Piśmiennictwo
 1. Finbar J. Mulligan (2012) A herd health approach to dairy cow nutrition and production diseases of the transition cows and early lactation dairy cow. Wykład inauguracyjny, XXVII Światowy Kongres Bujatryczny, Lizbona
 2. dairy.ahdb.org.uk