Polska

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła

BHV-1 (IBR)

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła (IBR), wywoływane przez wirus BHV-1, jest chorobą endemiczną w Polsce. Często dochodzi do wprowadzania do stada krów mlecznych zakażonych jałówek, a w większości stad mlecznych na terenie Polski są zarówno zwierzęta z infekcją w postaci latentnej, jak i takie, które nigdy nie były zakażone. 

Zakażone zwierzęta po przechorowaniu stają się bezobjawowymi nosicielami i w okresach, kiedy są narażone na stres, uśpiony wirus BHV-1 może się uaktywnić/reaktywować, przez co dochodzi do jego rozsiewania przez te osobniki i potencjalnego zarażania innych zwierząt w stadzie. Zwierzęta zakażone latentnie odgrywają dużą rolę w utrzymywaniu się choroby w stadzie.