Polska

Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy

Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy (ILT) jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą kur wywoływaną przez herperwirus. Wirus wnika do organizmu przez górne drogi oddechowe oraz przez oczy. Choroba szerzy się na w obrębie fermy na skutek bezpośredniego kontaktu między ptakami, ale wirus może być także przenoszony przez ludzi na skażonej odzieży lub sprzęcie. Rozprzestrzenianie się między fermami zachodzi drogą powietrzną lub przez skażone przedmioty. Wirus jest bardzo odporny, ale wrażliwy na środki do dezynfekcji.

Objawy

  • Rzężenie
  • Kaszel
  • Spadek nieśności
  • Utrata apetytu
  • Brak aktywności
  • Wzrost śmiertelności w stadzie

Rozpoznanie

Na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań histopatologicznych, izolacji wirusa lub badań PCR wymazów z tchawicy.

Leczenie

Obecnie nie ma jeszcze leków na zakaźne zapalenie krtani i tchawicy. Podaje się antybiotyki w celu leczenia wtórnych zakażeń bakteryjnych, jeśli takie występują. 

Zapobieganie

Istnieją dwie główne metody zapobiegania zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy u drobiu: przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz szczepienia. Szczepienia wykonuje się, stosując szczepionki zawierające żywe, atenuowane wirusy lub rekombinowane szczepionki wektorowe. Żywe szczepionki powinny być podawane ptakom dospojówkowo, natomiast szczepionki wektorowe podaje się drogą in ovo lub podskórnie po wykluciu się piskląt.