Polska

Pasożyty

Niegdyś dzikie konie przemieszczały się swobodnie po rozległych obszarach, gdzie miały stały dostęp do czystych pastwisk i świeżego pożywienia. Robaki pasożytnicze i konie ewoluowały w tym samym środowisku, zachowując stosunkowo zdrową równowagę, umożliwiającą przetrwanie obu populacjom. Po udomowieniu koni ich sytuacja bardzo się zmieniła. Obecnie ich wypas odbywa się na niewielkich terenach, przez co konie mają bardzo ograniczone możliwości przejścia na czystrze pastwisko i z tego powodu są znacznie bardziej narażone na infekcje pasożytnicze, co dodatkowo pogarsza zachwianą już równowagę między nimi i ich pasożytami wewnętrznymi. Naszym zadaniem jest przywrócenie tej równowagi dzięki kontrolowaniu liczby pasożytów, na których działanie narażone są konie. Pomoże to im zachować zdrowie i pełną wydolność fizyczną.

Przerwanie cyklu rozwojowego pasożytów wewnętrznych pozwala zmniejszyć liczbę pasożytów potencjalnie zagrażających koniom. Bardzo ważnym elementem postępowania mającego na celu przerwanie cyklu rozwojowego tych pasożytów jest ograniczenie liczby robaków pasożytniczych występujących na pastwisku, co osiąga się przez uprzątanie końskich odchodów. Dzięki temu zmniejsza się do minimum ryzyko wystąpienia ponownego zakażenia u koni. Poza tym takie zabiegi na pastwisku pozwalają także uniknąć konieczności zdawania się w walce z pasożytami wewnętrznymi wyłącznie na środki odrobaczające, gdyż sprzyjają ograniczeniu możliwości wykształcenia przez pasożyty oporności na substancje czynne tych preparatów. 

Najważniejszymi pasożytami koni są słupkowce małe (zwane także małymi czerwonymi robakami), w tym ich otorbione larwy, słupkowce duże (zwane także dużymi czerwonymi robakami), duże nicienie (glisty), tasiemce i gzy.

Objawy infekcji pasożytniczej są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju pasożyta, który ją wywołał. Mogą występować objawy choroby przewodu pokarmowego, takie jak spadek masy ciała, brak apetytu, kolka i biegunka. Natomiast u źrebiąt mogą także wystąpić objawy ze strony układu oddechowego, w tym kaszel i gęsta wydzielina z nosa.

Ważne jest posiadanie kompleksowego programu zwalczania pasożytów wewnętrznych, opracowanego dla Twojego konia przez lekarza weterynarii lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Postępowanie zapewniające kontrolę pasożytów obejmuje: zabiegi na pastwisku; badania kału na obecność jaj pasożytów oraz testy wykrywające przeciwciała; dostosowanie planów do indywidualnej sytuacji konia oraz podawanie prawidłowych dawek środka odrobaczającego najodpowiedniejszego do zwalczania tych gatunków pasożytów, które w danej porze roku zagrażają koniowi.

Piśmiennictwo
  1. Wytyczne AAEP dotyczące zwalczania pasożytów (2016)
  2. Kaplan i Nielsen (2010) An evidence-based approach to equine parasite control: It ain’t the 60s anymore. Equine vet. Educ. (2010) 22 (6) 306-316