Polska

Leptospiroza

Objawy

Objawy u psów mogą mieć różne nasilenie – od bardzo łagodnych lub nawet niezauważalnych do ciężkich, szybko pogłębiających się, a wówczas choroba może zakończyć się śmiercią. Poniżej opisujemy „klasyczną” postać tej choroby, ale w wielu przypadkach leptospiroza ma lżejszy przebieg i/lub rozwija się wolniej.

Leptospiroza może manifestować się wieloma różnymi objawami i może przypominać inne choroby zakaźne. Jednak rozwój leptospirozy jest u psów zazwyczaj o wiele szybszy niż na przykład nosówki czy zakaźnego zapalenia wątroby.

Objawami są między innymi:
 • Wysoka gorączka (która po pewnym czasie może się obniżyć)
 • Objawy zapalenia żołądka i jelit, z wymiotami i biegunką, także z domieszką krwi
 • Żółtaczka (pomarańczowożółte zabarwienie), która jest typowa dla leptospirozy. Jej przyczyną są zaburzenia czynności wątroby
 • Ciemny kolor moczu
 • Wyraźne odwodnienie
 • Obrzęk błon śluzowych
 • Ospałość
 • Ostra niewydolność nerek
 • I potencjalnie śmierć zwierzęcia

Niektóre psy powracają stopniowo do zdrowia, lecz w początkowym okresie mogą występować u nich nawroty choroby w łagodnej formie. Psy, które wyzdrowiały, z czasem będą mogły prowadzić normalny tryb życia, jednak prawdopodobne jest u nich trwałe uszkodzenie nerek różnego stopnia. Mogą też przez kilka miesięcy rozsiewać bakterie z moczem.

Przyczyny

Chorobę wywołują bakterie określonego typu, zwane leptospirami, które występują na całym świecie. Leptospiry przenoszone są bezpośrednio poprzez mocz nosiciela, do zakażenia może także dojść w sposób pośredni – przez zanieczyszczoną wodę. Bakterie mogą wnikać do organizmu przez uszkodzenia skóry lub przez nieuszkodzoną błonę śluzową (np. wyściełającą jamę ustną).

Psy mogą przenosić leptospiry zarówno na ludzi, jak i na inne psy poprzez swój mocz. Po zakażeniu wiele psów może przez długi czas pozostawać nosicielami, nie wykazując żadnych oznak choroby. To stwarza zagrożenie przeniesienia poważnej choroby na ludzi i ich psy, jeżeli nie przestrzega się ściśle zasad higieny. Choroba może niekiedy okazać się śmiertelna, tak dla psów, jak i ludzi.

Rozpoznanie

Rozpoznanie wyłącznie na podstawie objawów klinicznych jest trudnym wyzwaniem, ponieważ objawy mogą być bardzo różne i nieswoiste. Ze względu na zagrożenie przeniesienia infekcji na ludzi i konieczność zastosowania właściwego sposobu leczenia, lekarz weterynarii wykonuje szereg badań diagnostycznych.

Leczenie

Leptospiroza jest chorobą wywoływaną przez bakterie, dlatego można ją leczyć różnymi antybiotykami. Ważne jest również wdrożenie terapii wspomagającej w celu leczenia uszkodzonych narządów.

Elementy postępowania leczniczego mogą być następujące:
 • Antybiotykoterapia
 • Nawadnianie – zwykle ma priorytetowe znaczenie, należy zwracać uwagę na prawidłowy poziom elektrolitów
 • Podawanie leków łagodzących objawy, takie jak biegunka, wymioty i ból 
 • Opieka pielęgniarska w celu utrzymania psa w czystości i zapewnienia mu komfortu
 • Przestrzeganie przez właściciela ważnych zasad higieny podczas opieki nad chorym psem, które zaleci lekarz weterynarii

Zarażone psy oraz te, które mogły mieć kontakt z chorymi osobnikami, MUSZĄ zostać odizolowane od innych psów, podatnych na zakażenie, a poza tym należy podjąć wszelkie środki ostrożności i ściśle przestrzegać zasad higieny, co ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby (zmiana odzieży/dezynfekcja). Niestety, leczenie nie zawsze jest skuteczne, a rokowanie jest szczególnie niepomyślne w przypadku psów, u których występują objawy neurologiczne.

Zapobieganie

Leptospirozie można zapobiegać przez szczepienia. Zazwyczaj w pierwszym cyklu szczepień psu podaje się także szczepionkę przeciw leptospirozie. Odporność poszczepienna nie utrzymuje się długo, dlatego konieczne jest wykonywanie corocznych szczepień przypominających przeciw leptospirozie.

W zależności od specyficznej sytuacji Twojego pupila, lekarz weterynarii wybierze taki program szczepień, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom psa. Obowiązkowo przed zabraniem psa na wystawę lub do innych dużych skupisk psów należy zadbać o to, aby posiadał aktualne szczepienie.

Światło i temperatury powyżej 20ºC szybko niszczą te drobnoustroje, dlatego w pełnym słońcu nie są one zdolne przetrwać przez dłuższy czas. Zwykle jednak występujące w wodzie, więc podczas spacerów z psami zaleca się unikanie wód stojących na terenach zacienionych.

Baner ilustrujący link do ulotki z programem szczepień

Baner ilustrujący link do strony z testem witness lepto

Baner ilustrujący link do ulotki z programem szczepień