Polska

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS)

W stadach wolnych od PRRS często pierwszymi objawami zakażenia wirusem PRRS są ronienia loch, przedwczesne porody i rodzenie mało żywotnych prosiąt. W stadach zakażonych latami, zmiany kliniczne nie zawsze są tak ostro wyrażone. Problemy chorobowe obserwujemy najczęściej u zwierząt odsadzonych lub podczas wprowadzenia do stada naiwnych zwierząt, tj. loszki czy knury. W związku z tym, że wirus PRRS atakuje układ odpornościowy zwierząt, zakażenie nim prowadzi do zwiększonego ryzyka wtórnych zakażeń tj.: streptokokoza, smoleń, Heamophilus parasuis (choroba Glassera).

ROZPOZNANIE

Opiera się na podstawie objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych stwierdzających obecność przeciwciał i/lub wirusa we krwi zwierząt.

KONTROLA PRRS W STADZIE

Wirus PRRS nie jest wrażliwy na działanie antybiotyków. 

Kontrola wirusa PRRS w stadzie opiera się na 4 filarach:

• Szczepienie zwierząt

• Dobra praktyka zarządzania

• Biosekuracja

• Monitoring

SZCZEPIENIE ZWIERZĄT

Szczepienie jest postepowaniem z wyboru i ma za zadanie wytworzyć i wyrównać odporność u zwierząt. Celem szczepienia jest wytworzenie odporności w stadzie, ograniczenie siewstwa i przetrwania wirusa w stadzie. Wirus potrzebuje wrażliwych zwierząt, żeby przetrwać. Regularne szczepienie loch oraz narodzonych prosiąt powoduje brak osobników wrażliwych na zakażenie i brak możliwości przetrwania wirusa PRRS w stadzie. Szczepienie zabezpiecza stado przed objawami klinicznymi choroby oraz przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi związanymi z PRRS. W celu wytworzenia silnej i stabilnej odporności używa się szczepionek żywych atenuowanych zwanych MLV (Modified Live Virus).

Lochy powinny być szczepione dywanowo co 2-6 miesięcy (decyzja o częstotliwości szczepienia zostaje podjęta przez lekarza weterynarii na podstawie analizy czynników ryzyka na fermie). Każdorazowo wprowadzone do stada loszki i knury powinny być poddane szczepieniu. 

Szczepienie prosiąt powinno być wykonane najszybciej jak to możliwe. Na wielu fermach problem z PRRS pojawia się już na porodówce lub zaraz po przejściu zwierząt na warchlakarnie – ważne jest jak najszybsze zapewnienie prosiętom pełnej odporności. Przy szczepieniu przeciw PRRS należy uwzględnić interferencję z szczepionki z przeciwciałami matczynymi, co może wpływać na zmniejszenie jej skuteczności. Większość dostępnych na rynku szczepionek bardzo różnią się możliwym terminem pierwszego podania oraz czasem trwania odporności poszczepiennej. Szczepienie, które moglibyśmy wykonać już od pierwszego dnia życia oferuje namacalnie większe korzyści w stosunku do szczepienia wykonanego w wieku 2-4 tygodni życia. Pozwala ono osiągnąć odporność prosiąt przeciw PRRS już przed odsadzeniem. W ten sposób ograniczamy na fermie problemy oddechowe, zmiany chorobowe związane ze streptokokoza, a tym samym spada zużycie antybiotyków oraz koszty związane z odchowem zwierząt. Zwierzęta osiągają lepsze przyrosty i wyniki produkcyjne. Szczepienie zwierząt w pierwszych dniach życia może być połączone z innymi rutynowo przeprowadzanymi zabiegami co ogranicza nam też nakłady pracy i stres związany z podnoszeniem prosiąt. Szczepienie od 1-go dnia życia jest możliwe dzięki unikalnemu procesowi produkcji, który umożliwia przełamanie odporności matczynej i skuteczne szczepienie.

MONITORING

W kontroli zakażeń PRRS oraz skuteczności wprowadzonego postepowania istotny jest monitoring stada po szczepieniu. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić czy wirus dziki (terenowy) została skutecznie wyparty przez szczepionkę.Do niedawna używając podstawowych technik laboratoryjnych nie byliśmy w stanie rozróżnić zwierząt zaszczepionych od zakażonych dzikim wirusem PRRS. W tym celu należało wykonać kosztowne badania sekwencjonowania, które nie były ogólnodostępne.

Od niedawna w przypadku niektórych szczepionek istnieje możliwość rozróżnienia zwierząt szczepionych od zakażonych. Badanie te są możliwe dzięki badaniu DIVA PCR PRRS. Dzięki badaniom lekarz i hodowca są w stanie monitorować skuteczność swojego postepowania w stadzie i kontrolować wirus PRRS jeszcze lepiej.

Chcesz wiedzieć więcej o PRRS i możliwościach jego kontroli czytaj tutaj >>>

Edatailer PPRS banner