Polska

PRODUKCJA I DOSTAWY

zdjęcie przedstawiające produkcję leków

Nasza sieć produkcji i dostaw — obejmująca ponad 24 zakłady produkcyjne na całym świecie — czerpie z wiedzy ekspertów w zakresie wytwarzania produktów biologicznych i farmaceutycznych. Pracownicy naszej sieci ściśle współpracują z zespołami ds. badań i rozwoju, często zlokalizowanymi w tych samych ośrodkach, co gwarantuje skuteczne i bezproblemowe przenoszenie technologii z laboratorium do masowej produkcji. Efektem tego jest gwarancja ciągłości dostaw. 

NIEZMIENNE PRZYWIĄZANIE DO JAKOŚCI

Posiadamy własne zakłady produkcyjne, ale także współpracujemy z producentami zewnętrznymi na całym świecie, aby spełnić wysokie standardy, jakie sobie wyznaczyliśmy. Równoważenie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych pozwala nam: 

  • maksymalizować inwestycje w produkty biologiczne i inne preparaty wysokiej jakości, 
  • zapewniać dostęp do produktów i technologii niszowych, 
  • czerpać korzyści z wydajności innych producentów działających na dużą skalę,
  • zwiększać tempo wprowadzania produktów na rynek, 
  • optymalizować naszą sieć z myślą o rozwoju i wydajności w przyszłości. 

Nasze doświadczenie w zarządzaniu złożonością dostaw pozwala nam nie tylko zagwarantować stałą jakość produktów, ale też skutecznie radzić sobie ze zmianami, zaś współpraca z partnerami optymalizuje czas i jakość dostaw.

Dzięki zintegrowanemu łańcuchowi dostaw jesteśmy wyjątkowo elastyczni, a tym samym możemy przekazywać innowacyjne produkty w ręce klientów szybko, skutecznie i w konkurencyjnej cenie. W rzeczywistości wiele naszych działań badawczo‑rozwojowych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu nasze zespoły rozwojowe i produkcyjne pracują wspólnie, co pozwala na uwzględnienie schematu produkcji bezpośrednio w procesie badań i rozwoju. Lekarze weterynarii i hodowcy zwierząt czerpią korzyści z tej ścisłej współpracy, gdyż ułatwia ona wdrażanie projektów do produkcji na skalę komercyjną i przyspiesza wprowadzanie do obrotu nowych i udoskonalonych produktów. Silnie współpracujemy także z organizacjami rządowymi i innymi kluczowymi urzędami rejestrującymi w krajach, w których prowadzimy działalność, ponieważ chcemy mieć pewność, że przestrzegamy ich wytycznych i przepisów oraz utrzymujemy wysokie standardy jakości.