Polska

Cycostat

Cycostat® 66 G Chlorowodorek robenidyny (66 g/kg)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Chlorowodorek robenidyny (66 g/kg)

  Zawiera również lignosulfonian wapnia (E 565) i dwuwodny siarczan wapnia (E 516).

 • Instrukcja stosowania:
  Cycostat® 66G jest stosowany w celu zapobiegania kokcydiozie wywołanej przez Eimeria spp.

  Do stosowania tylko u niżej wymienionych gatunków zwierząt

 • Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty określające środki ostrożności:
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

  Palenie wzbronione. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

  Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

  Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia:
  Może dochodzić do gromadzenia się łatwopalnych pyłów.

  Instrukcja sporządzania paszy:
  Produkt powinien być dodawany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzaniem innej paszy/premiksu.

  Warunki przechowywania i trwałości:
  Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Cycostat® 66 G może być przechowywany przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Cycostat® 66 G zachowuje trwałość do 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, jeżeli jest ona przechowywana w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.

  Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
  Chlorowodorek robenidyny nie może być mieszany z innymi kokcydiostatykami.

  Dla Bezpieczeństwa:
  Podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

 • Zoetis Belgium SA
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA
  aBE101766