Polska

Poulvac AE

Poulvac AE Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia
Brązowawy proszek

Rozwiń wszystkie
 • 1 dawka zawiera:

  Substancja czynna:                                                                                        
  Wirus zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, szczep Calnek, podszczep AE-67: nie mniej niż 103,1 nie więcej niż 105,5 EID50

  Substancje pomocnicze:

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kury (kurczęta od 10 tyg. życia)

  Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt
  Do czynnego uodporniania przyszłych kur niosek stad towarowych i rodzicielskich w celu zapewnienia biernej odporności i ograniczenia pionowej transmisji wirusa zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków. Wykazano, że zaszczepione kury stad reprodukcyjnych są w stanie przekazywać potomstwu bierną odporność przez okres do 12 miesięcy po szczepieniu, tj. do końca okresu nieśności.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić ptaków chorych, osłabionych lub poddanych czynnikom stresowym.
  Nie szczepić ptaków poniżej 10 tygodnia życia.

  Specjalne ostrzeżenia
  W celu uniknięcia rozprzestrzenienia się szczepu szczepionkowego z zaszczepionych stad na stada niezaszczepione, wszystkie niezaszczepione ptaki obecne na fermie muszą zostać poddane szczepieniu  w tym samym czasie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Zaszczepione zwierzęta nie powinny kontaktować się ze zwierzętami niezaszczepionymi przez 42 dni po szczepieniu. 

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
  Brak

  Inne środki ostrożności
  Brak

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Brak

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub inne rodzaje interakcji
  Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(i) podawania

  Schemat szczepień:
  Szczepionkę należy podawać w wodzie do picia. Ptaki nie powinny być szczepione przed osiągnięciem 10 tygodnia życia lub później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności. 

  Unikać zabrudzenia materiałów szczepionkowych.

  Należy przerwać podawanie jakichkolwiek produktów leczniczych lub środków higienicznych stosowanych z wodą do picia przynajmniej na 24 godziny przed podaniem szczepionki i nie wznawiać ich podawania przez 24 godziny po całkowitym spożyciu wody zawierającej szczepionkę.

  Woda używana do podania szczepionki nie może być chlorowana. Należy zapewnić wystarczającą ilość poideł tak , aby co najmniej 2/3 ptaków mogło pić w tym samym czasie. Oczyścić poidła czystą, niechlorowaną wodą. Nie stosować środków dezynfekcyjnych. Poidła powinny wyschnąć.

  Wyłączyć automatyczne poidła. Jedynym źródłem wody do picia powinna być woda zawierająca szczepionkę, podawana w zwykłych poidłach. Nie podawać przez dozowniki substancji leczniczych.

  W celu pobudzenia pragnienia należy uniemożliwić ptakom dostęp do wody przez 2 godziny przed szczepieniem.

  Usunąć aluminiowe uszczelnienie z fiolki ze szczepionką. Usunąć gumowy korek i wypełnić fiolkę do połowy zimną, czystą, niechlorowaną wodą. Po napełnieniu fiolkę zatkać szczelnie korkiem i wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia liofilizatu.

  Użyć czystego pojemnika napełniając go w około 2/3 zimną, czystą, niechlorowaną wodą. Dodać mleko w proszku. Jeśli końcowa objętość wody ma wynosić 1 litr, należy dodać 4 gramy odtłuszczonego mleka w proszku. Wstrząsać dopóki mleko nie rozpuści się.

  W pierwszej kolejności należy dodać i rozpuścić odłuszczone mleko w proszku, a następnie uwodnioną szczepionkę w proporcji 1 fiolka na 1000 kurcząt przeznaczonych do szczepienia.

  Wstrząsnąć ponownie.

  Następnie, mieszaninę dodać do docelowej objętości wody do picia, w proporcji 1000 dawek szczepionki na 15 litrów wody do picia. Nigdy nie podawać mniej niż jedną dawkę szczepionki na ptaka. Ostateczną ilość wody ze szczepionką, rozprowadzić równomiernie w czystych poidłach. Nie należy umieszczać poideł w bezpośrednim świetle słonecznym. Podawanie zwykłej wody do picia wznowić dopiero, gdy woda ze szczepionką zostanie zużyta (pobieranie szczepionki powinno zająć godzinę).

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne
  Podanie dawki dziesięciokrotnie przekraczającej zalecaną nie wywołuje żadnych działań niepożądanych.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Wywołanie czynnej odporności u kur i zapewnienie odporności biernej u potomstwa w celu ograniczenia pionowej transmisji wirusa zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków.

  Grupa farmakoterapeutyczna: żywe, wirusowe szczepionki dla ptaków
  Kod ATCvet: QI01AD02

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Sacharoza
  Sorbitol
  Odwodnione mleko beztłuszczowe
  N-Z amina typ YT
  Potasu glutaminian
  Potasu  fosforan jednozasadowy
  Potasu fosforan dwuzasadowy

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy.
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać i transportować w  stanie schłodzonym (2°C - 8°C).
  Chronić przed światłem.
  Nie zamrażać.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Fiolka typu I (Ph. Eur.) ze szkła borokrzemowego o pojemności 6 ml zamknięta korkiem typu I (Ph.Eur.) z gumy brombutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w pudełku tekturowym.

  Wielkości opakowań: 1 x 1000 dawek i 10 x 1000 dawek.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
  Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa