Polska

Poulvac IB Primer

Poulvac IB Primer, liofilizat dla kur

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat
Prawie biały/kremowy liofilizat

Rozwiń wszystkie
 • 1 dawka szczepionki zawiera:

  • atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, szczep H-120  nie mniej niż 103,0 i nie więcej niż 105,4 EID50
  • atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, szczep D 274 nie mniej niż 103,0 i nie więcej niż 105,4 EID50
  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kura

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Szczepionka do czynnego uodparniania jednodniowych lub starszych brojlerów i kurcząt w odchowie (przyszłych niosek stad reprodukcyjnych i towarowych) przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków. Odporność powstaje po 27 dniach od szczepienia i utrzymuje się do ok. 16 tygodnia życia ptaków.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić ptaków chorych.
  Unikać stresowania ptaków zarówno przed jak i po szczepieniu.
  Nie stosować produktów leczniczych, myjących i dezynfekujących na 24 godz. przed i po szczepieniu.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Szczep szczepionkowy może przenosić się na niezaszczepione kury. Badania bezpieczeństwa i nabierania zjadliwości (wirulencja) wykazały, że szczep szczepionkowy jest bezpieczny dla kur.  Zalecane jest szczepienie wszystkich ptaków przebywających w jednym miejscu. 

  Należy unikać ekspozycji szczepionki na ciepło i/lub bezpośrednie światło słoneczne.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Podczas szczepienia ptaków drogą rozpylania, osoba podająca produkt powinna używać maseczki i okularów ochronnych. Można również użyć zamiast tego masek z obiegiem powietrza.

  Po zastosowaniu szczepionki należy umyć i zdezynfekować ręce.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Po szczepieniu mogą pojawiać się łagodne reakcje poszczepienne, takie  jak niewielkie, przemijające objawy ze strony układu oddechowego, mogące obejmować sporadyczny kaszel czy kichnięcia.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie dotyczy

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi, z wyjątkiem szczepionki przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (szczep Ulster 2C) i szczepionki przeciw zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków (TRT), podawanymi drogą rozpylania kurczętom w obecności przeciwciał matczynych. Dlatego nie zaleca się stosowania innych szczepionek w ciągu 14  dni przed szczepieniem lub po nim przy użyciu tego produktu.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Zaleca się szczepienie brojlerów w pierwszym dniu życia. Najlepsze rezultaty osiąga się szczepiąc pisklęta w zakładzie wylęgowym natychmiast po wyjęciu ich z klujnika.

  Najlepszą metodą szczepienia piskląt jest rozpylanie szczepionki. Optymalna średnica rozpylanej kropli szczepionki powinna wynosić 0,12-0,15 mm.

  Zaleca się użycie dejonizowanej, zimnej, czystej wody pitnej, o możliwie jak najniższej zawartości chloru i jonów metali.

  Przed rozpuszczeniem szczepionki wskazane jest dodanie do wody odtłuszczonego mleka w proszku w ilości 4 g na 1 litr wody.

  Podawanie szczepionki drogą rozpylania (aerozol)

   • Używać ręcznego lub plecakowego rozpylacza lub automatycznego urządzenia do rozpylania (zalecane do szczepień w wylęgarni)
   • Szczepionkę rozpuszczać w zimnej, czystej wodzie, niezawierającej chloru i jonów żelaza (wskazana woda dejonizowana)
   • Ilość wody potrzebnej do zaszczepienia 1000 ptaków (w zależności od użytego aparatu):
    - automatyczna wytwornica aerozolu (w wylęgarni) – 0,15 l wody
    - rozpylacz ręczny– 0,25 l wody
    - rozpylacz plecakowy – 0,25 l wody (ptaki w klatkach) lub 0,5 l wody (ptaki na ściółce)
   • Fiolki otwierać pod wodą
   • Szczepionkę rozpylać równomiernie ponad głowami ptaków (używając ręcznego rozpylacza z odległości około 50 cm ponad kurczętami)
   • Optymalna średnica kropli rozpylanej szczepionki powinna wynosić 0,12-0,15 mm
   • Przed rozpylaniem szczepionki w kurniku pomieszczenie należy uszczelnić i wyłączyć wentylację. Warunki takie powinny być utrzymane przez 20 min po szczepieniu.

   Podawanie szczepionki w wodzie do picia

    • Nie stosować produktów leczniczych, myjących i dezynfekujących na 24 godziny przed i po szczepieniu
    • Używać czystej, zimnej wody niezawierającej chloru i jonów żelaza, z dodatkiem mleka (2-4 g odtłuszczonego mleka w proszku na 1 litr wody lub 1 litr odtłuszczonego mleka na 50 litrów wody)
    • Przygotować taką ilość wody, aby została wypita w ciągu 2 godzin (rozpuścić 1000 dawek szczepionki w tylu litrach wody, ile dni mają kurczęta, maksymalnie do 40 litrów)
    • Fiolki otwierać pod wodą
    • Na 2-4 godz. przed szczepieniem ptaki nie powinny dostawać wody (z wyjątkiem dni upalnych)
    • Zapewnić dostęp do poideł dla 2/3 ptaków w jednym czasie

         Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
         Przedawkowanie nie powoduje objawów innych niż normalna reakcja na szczepienie (przejściowe, łagodne objawy oddechowe).

         Okres (-y) karencji
         Zero dni.

        • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla ptaków
         Kod ATCvet: QI01AD07 

         Poulvac IB Primer jest atenuowaną, liofilizowaną szczepionką przeznaczoną do uodporniania brojlerów i kurcząt w odchowie, przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków wywoływanemu przez szczepy serologicznie zbliżone do typu Massachusetts i D 274 wirusa IB. Wirus szczepionkowy jest namnażany na zarodkach kurzych pochodzących ze stad SPF.

         Odporność powstaje po 27 dniach od szczepienia i utrzymuje się do ok. 16 tygodnia życia ptaków.

        • Wykaz substancji pomocniczych
         Mannitol                     
         Inozytol                      
         Pepton (NZ Case Plus)
         Żelatyna          

         Niezgodności farmaceutyczne    
         Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

         Okres ważności
         Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
         Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 1 godzina

         Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
         Przechowywać w lodówce (2 – 8 °C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

         Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
         Fiolki ze szkła typu I zawierające 1000, 2500 lub 5000 dawek szczepionki, zamykane korkami z elastomeru chlorobutylowego, pakowane po 10 sztuk w pudełka tekturowe.

         Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
         Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

        • Zoetis Polska Sp. z o.o.
         ul. Postępu 17B
         02-676 Warszawa